Mwajiri ana wajibu kuhakikisha kuwa waajiriwa wake wana mazingira salama na safi ya kufanyia kazi.

Sheria katika ukawaida wake inaeleza kuwa mwajiri ana wajibu wa kuwatunza wafanyikazi wao na kwa hivyo ana wajibu wa kuchukua hatua za kutosha ili kuhakikisha usalama wao wakiwa kazini. Katika kesi ya Efil Enterprises Limited dhidi Dickson Mathambyo Kilonzo [2018] eKLR. Mshtakiwa alikuwa amemwajiri mshtakiwa na siku hiyo ya tukio  mwajiriwa akiwa anavuta  toroli kwa kamba, Kamba iliyokuwa ikitumika ilikatika na kumsababisha kuanguka na kuumia. Mshtakiwa alikiri kuwa alichukua hatua ya kuvuta toroli ile kwa Kamba kwa sababu sehemu waliyokuwa wakipitia wakisafirisha mchanga na kokoto ilikuwa na mawe na miamba .  Mlalamishi hakufanikiwa kuonyesha hatua  yoyote ambayo aliichukua kuhahakisha kwamba mazingira ya utendakazi ni salama kwa wafanyikazi wake, hakukuwa na Ushahidi wa kuonyesha kuwa mshtakiwa alifanya jaribio lolote la kufanya njia ambayo mlalamishi angeitumia ili kuhakikisha kwamba mshtakiwa hatatakiwa kuivuta toroli ile.Rejelea tovuti:http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/162266/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s