Waajiriwa wana haki ya kutoachishwa kazi kwa njia isiyo ya haki.

Sehemu ya 45 ya sheria za ajira inaeleza kuwa kuachishwa kazi kutakuwa kusiko kwa haki iwapo mwajiri atashindwa kuthibitisha kuwa  ana sababu yenye mashiko kihaki  ya kumwachisha  kazi mwajiriwa , sababu itakuwa ya haki iwapo itaweza kuonyesha kuwa kuna uhusiano kwa tabia ya mwajiriwa , uwezo wake wa kutenda kazi , uwezo wake wa kuafikia viwango vya utendakazi anvyovitaka mwajiri wao na iwapo kuachishwa kwao kazi kulifuata utaratibu unaohitajika. Mtu anweza tu kudai fidia isiyo ya haki iwapo atakuwa amemfanyia mwajiri wake kazi kwa miezi 13 mtawalia. Katika kesi ya Gilbert Mariera Makori dhidi ya Benki kuu ya Equity (2016) eKLR. Mahakama katika kesi hii iliripoti kuwa : sehemu ya 41 ni muhimu sana katika utaratibu  utakaofuatwa kabla ya mwajiriwa kufutwa kazi kwa misingi ya tabia , matokeo duni kazini ama ulemavu., mwanzo ni lazima mwajiri amwelezee mwajiriwa kwa lugha anayoielewa sababu ya kutaka kumfuta kazi , hili linafaa kufanyika mbele ya mwajiriwa mwenza atayemchagua huyu anayeachishwa kazi ambaye pia anaweza kuwa afisa wa muungano wa wafanyikazi. Baada ya maelezo hayo mwajiri atazingatia maelezo ya mwajiri wake au yale ya wawakilishi wake  kabla ya kuafanya uamuzi  wa iwapo atamwachisha mwajiri wake kazi au la. Rejelea tovuti: http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/128282

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s