An employer has a duty to prevent sexual harassment at the work-place.

Section 6 of the Employment Act 2007 expressly prohibits all kinds of sexual exploitation at the work-place.  ‘’ An Employee is harassed if Employer or a Representative of that Employer or a Co-worker if the employer directly or indirectly requests that Employee for sexual intercourse, sexual contact, or any other form of sexual activity. For … Continue reading An employer has a duty to prevent sexual harassment at the work-place.

An accident at work can be communicated to the employer verbally.

An accident at work can be communicated to the employer verbally. Under section 21(3) of the Occupational safety and Health Act, an employee under the Section is obliged to give notice of the accident to the employer verbally. Unlike many other instances, an employee is allowed to make a report of an accident to his … Continue reading An accident at work can be communicated to the employer verbally.

An employer has a duty to report to the Occupational Health officer of any injuries to an employee within 7 days.

An employer has a duty to report to the Occupational Health officer of any injuries to an employee within 7 days. Section 21(3) of the Occupational Safety and Health Act provides that: “Where an accident in a work place causes non-fatal injuries to a person therein, the employer shall send to the area Occupational Safety … Continue reading An employer has a duty to report to the Occupational Health officer of any injuries to an employee within 7 days.

Mwajiri an wajibu wa kuhakikisha kuwa dhuluma za kingono hazijafanyika katika sehemu za kazi.

Sehemu ya 6 ya sheria ya ajira  inapiga marufuku vikali kila aina ya dhuluma za kingono katika mazingira ya kazi. Kwa mfano katika kesi ya Vishaka na Ors katika Mahakama ya Upeo ya India  dhidi ya jimbo la Rajasthan na Ors (J), 1997 (7) SC 384). Jaji alibaini kuwa ni jukumu la mwajiri au watu … Continue reading Mwajiri an wajibu wa kuhakikisha kuwa dhuluma za kingono hazijafanyika katika sehemu za kazi.

Tukio la ajali katika sehemu ya kazi linaweza kuwasilishwa kwa mwajiri ka njia yamdomo.

Kwa mujibu wa sehemu ya 21(3)  ya sheria ya afya na usalama katika sehemu za makazi, mwajiriwa kwa mujibu wa sehemu hii ana lazima ya kupeana ilani kwa mwajiri wake kwa njia yamdomo, kinyume na ilivyo katika ripoti nyingi, katika hali hii mwajiriwa anaweza kupokea ujumbe huo kwa njia yamdomo, hata hivyo inapendekezwa kuwa kwa … Continue reading Tukio la ajali katika sehemu ya kazi linaweza kuwasilishwa kwa mwajiri ka njia yamdomo.